Nieuws

Op 14 december geeft Ruben een lezing op de werkconferentie “Kwaliteit van excellentieonderwijs”, aan het Netwerk Honours van de Hogeschool van Amsterdam

Barbara Asselbergs is Hoofd opleidingen Ruimtelijk en Grafisch Ontwerpen op de AKV|St.Joost en werkt samen met collega’s aan een nieuw curriculum.