Homepage UMN website, met alle partners en categorieën weergegeven, kleuren, groottes en nabijheid spelen een rol in de onderlinge relaties die de thema's, onderwerpen en bedrijven en instituten tot elkaar hebben

Netwerkpartners en hoe zij zich tot elkaar verhouden

Programma en kalender

Relaties en groottes worden visueel weergegeven afhankelijk van de gebruikers interesse

Netwerkmanagement in relatie tot de organisatie

Urban media culturen in relatie tot de partners

 

Urban Media Network

Het Urban Media Network is een groep IT bedrijven, onderzoekslabs en Universiteiten die de medialisering van de publieke ruimten onderzoeken. Specifiek doen ze onderzoek naar beeldschermen, urban screens, media facaden, media architectuur en welke rol communicatie technologieën daarbij kunnen spelen.

Het online platform is gebaseerd om de verschillende kleuren van licht, die in de weergaven een rol spelen. De kleuren van het licht – groen rood en blauw – zijn in het platform gebruikt om de verschillende categorieën te tonen. Die diensten en categorieën die overlappen krijgen dan ook nieuwe kleuren, die opgebouwd zijn uit de overlappingen van de lichtbronnen.

Programmeren Erik De Graaff