In de Kaart van de Kolenkit staan de personen centraal. Het zijn de mensen met wie je contact wilt leggen

In de Kaart van de Kolenkit -bijna een atlas - staan mensen centraal

Een overzichtskaart met alle initiatieven en winkels in de Kolenit

De kaarten zijn thematisch opgebouwd

De culturele kaart. Rechts een project van Cascoland. De ijsbaan in de kolenkit. Waar iedereen een poging waagt op witte dames ijsschaatsen

Boven alles is een kaart van de buurt bedoeld om elkaar te leren kennen

Verschillende iconen om te tonen welke activiteiten worden aangeboden door de verschillende initiatieven

 

Kaart van de wijk

De buurtbewoners van de Kolenkit wilden weten wie in hun wijk, wat doet. Wie is Wie. De kaart moet er aan bijdragen dat oude en nieuwe bewoners, initiatieven en initiatiefnemers makkelijker kunnen vinden.

Om de bewoners van de Kolenkit zo goed mogelijk inzicht te geven in de activiteiten van de wijk, werd een publicatie ontwikkeld met een aantal thematische kaarten. Door te werken met thema’s en specifieke kaarten wordt op toegankelijke wijze gezichten en initiatieven gekoppeld aan activiteiten.

DesignArbeid verzamelde, mede op basis van atlas van de wijk en op basis van een rondgang langs ondernemers en initiatieven in de buurt, alle informatie die is opgenomen in de kaart. Alle deelnemers werden benaderd, om een stukje te schrijven over hun eigen initiatief, en de categorieën en activiteiten aan te geven, onder welke zij vindbaar wilden zijn.

De fotografie in de publicatie is van Iris Vetter