Omslag Het beste verbeterboek

Overzicht van de beschreven projecten per wijk in Amsterdam aangegeven

Elk stadsdeel heeft een eigen kleur code die verwijst naar het kaartbeeld

De kaarten tonen niet enkel de locatie van de herstelwerkzaamheden, het biedt bezoekers de kans zich te oriënteren

Oud en nieuw en bouwtekeningen overzichtelijk per spread

De kaarten tonen niet enkel de locatie van de herstelwerkzaamheden, het biedt bezoekers de kans zich te oriënteren

Oud en nieuw en bouwtekeningen overzichtelijk per spread

 

Heb beste verbeterboek

In Het Beste Verbeterboek wordt een selectie van de best practices, van stadsverbeteringen, van de afgelopen acht jaar gepresenteerd. Actueel en historisch foto- en beeldmateriaal wordt in een beschouwend, cultureel kader geplaatst door korte, begeleidende essays van de hand van zeer uiteenlopende deskundigen: bestuurders, politici, ontwikkelaars, corporaties.
In de vormgeving van het boek is gekozen om typografische elementen te gebruiken uit de jaren 20-50. Tegelijkertijd is er met gebruik van die elementen een publicatie ontstaan, die overéénkomstig het stadsherstel, aansluit bij de hedendaagse tijd.

In de afgelopen 25 jaar zijn in Amsterdam tenminste 70.000 vooroorlogse en particuliere huurwoningen behouden voor sloop, opgeknapt en verbeterd. Begonnen als experiment in 1980 ism woningverbetering uitgegroeid tot een volwaardig beleidsinstrument, mede door het toekennen van subsidie bijrdeagen door stadsdelen en gemeentelijke diensten.
Daarbij heeft een verantwoord herstel van de gevelarchitectuur als onderdeel van welstandsbeleid, steeds meer aandacht gekregen, met name in de berlagiaanse Gordel 20-40 en in de negentiende-eeuwse ring.