Het beeldmerk en omslag verwijzen naar de hands on mentaliteit van Cascoland

De gehanteerde codering langs de bovenrand maakt navigatie in het boek eenvoudiger

Heldere opmaak en typografische oplossingen

Één van de bijna 40 getoonde projecten, in dit geval van Bert Kramer

Open Air cinema een samenwerkingsproject

Uitleg en informatie over een festival zoals Cascoland dit locatie specifiek ontwikkeld

 

Cascoland

Cascoland onderzoekt de publieke ruimte en hoe publieken zich daarbinnen bewegen. Middels de interventies probeert ze bewustzijn te ontwikkelen voor stedelijke issues. Cascoland vraagt aandacht voor mobiliteitsissues en probeert de publieke ruimte op een positieve manier te framen. Op deze wijze probeert ze buurtbewoners, kunstenaars, initiatieven en andere stakeholders aan te spreken en mee te laten denken over de invulling van hun eigen publieke ruimte. De publicatie sluit aan bij de DIY mentaliteit

In het handboek van Cascoland staan de weergaven van bijna 40 projecten centraal. Het is niet de doe-zus-en-zo-en-dan-komt-het-goed-handleiding. Werken in de publieke ruimte een situatie specifieke aanpak. De publicatie is als kennisdeling en inspiratie bedoeld.

DesignArbeid verzorgde voor deze publicatie ook fotografie