Een netwerk als identiteit van een een organisatie

De informatie die in het netwerk vindbaar is

Een deel van de informatie bestaat uit een blog, waarbij kennisdeling over steden in transitie centraal staat.

Filters om informatie te ontsluiten en toegankelijk te maken in het hoofdmenu, de gehele interface zweeft. Is flexibel en dynamisch

 

Urban Boost

Urban Boost opgericht door Lex de Jong. Uitangspunt van zijn denken en handelen is dat in het netwerk, kennis en informatie ontstaan. De identiteit van kennis en informatie zijn daarmee ook een netwerk.

Uitgangspunt voor deze site is de kennis en informatie deling in de interactie te laten voelen als deel van een netwerk. De relaties tussen de verschillende onderdelen moeten daarmee zichtbaar en voelbaar blijven.

Programmeren Erik De Graaff