Bladeren door de verschillende (Facebook)streams binnen de eigen website en eigen vormgeving.

Overzicht van verschillende projecten waar de deelnemers aan ondertussen bij zijn betrokken.

Personen overzicht van de deelnemers van Ondertussen.

Bladeren door de betrokkenen bij Ondertussen.

Verhuurpagina.

 

Ondertussen

Ondertussen is een tussenruimte in tijd en plaats. Een ruimte waar nieuwe en oude Nederlanders elkaar treffen. Ondertussen is een ruimte waarin mensen hun talenten kunnen delen met een nieuwe omgeving. Zelf bestaat Ondertussen uit personen, groepen en netwerken met specifieke interesses. 

Ontmoetingen vinden plaats vanuit een gedeelde passie voor artisticiteit, of vanuit de ontmoetingen ontwikkelen zich gedeelde passies en artistieke praktijken, op professioneel en amateurniveau.

Om het perspectief op nieuwkomers en samenwerkingen te verschuiven is Ondertussen een alternatieve communicatie strategie voorgesteld. Er kan een professionaliseringsslag gemaakt kan worden, door de verschillende groepen en netwerken binnen Ondertussen zelfstandig en projectgericht te laten communiceren. (Geef elke artistieke groep, werkgroepen en professionele kunstenaarssamenwerkingen een eigen communicatiekanaal – lees, gebruik sociale media kanaal.)

Als netwerken zich specialiseren in de communicatie kan, bijvoorbeeld een netwerk van Ondertussen^keramisten, makkelijker – online – aansluiting vinden bij keramisten groepen. Deze herkenbaarheid is niet enkel gericht naar buitenstaanders ook intern maakt het belangstelling en focus helder.

Een belangrijk aspect van de aanpak is dat op deze wijze niet de focus komt te liggen op de historie van de nieuwkomers, maar op de expertise, de belangstelling en ontwikkeling van de individueën.

Om de bezoekers van Ondertussen Amsterdam een beeld te geven van alle activiteiten van Ondertussen, worden op de website alle projecten getoond – waarvan een facebookpagina bestaat.

Facebook wordt gebruikt als database. Dat betekent dat van alle projecten een timeline binnen de website van Ondertussen Amsterdam bekeken kan gaan worden.

Het platvorm OndertussenAmsterdam is gericht op het tonen van de diverse projecten. Daarnaast is er – als bij een normale website – contact informatie, deelnemerslijsten, etc., door de eigen redactie kunnen worden toegevoegd.

Ga naar de website

I.s.m. Erik de Graaff