Informatie

DesignArbeid is een ontwerpstudio in Amsterdam. DesignArbeid hanteert als filosofie dat elk object (product of proces) dat wordt ontworpen bijdraagt aan de hernieuwde waarneming.

… Nadat we een object een aantal keren hebben gezien, beginnen we het te herkennen. Een object staat dan voor ons en we kennen het, maar we zien het niet meer. Ontwerpen verwijdert objecten uit het automatisme van de waarneming door middel van verschillende technieken* … Ontwerpen moet ons opnieuw bewust maken van de wereld om ons heen en de keuzes die iedereen dagelijks maakt. De essentie van ontwerpen is om de wereld – even  – onvertrouwd te maken.

DesignArbeid hanteert een procesmatige werkmethode. In de ontwikkeling en de tot standkoning van processen en producten ontwerpt DesignArbeid samen met opdrachtgevers, toeleveranciers, makers, programmeurs. Allen spelen allen een belangrijke rol in de tot standkoming van de producten, en processen. Uitgangspunt voor elk product of proces is de vraag in hoeverre het te ontwikkelen product de wereld – even – bevraagd.

Sinds 2013 bestaat DesignArbeid ook als stichting. Een belangrijke doelstelling van de stichting is het nadenken over hoe we steden leefbaar houden, hoe we hier zelf invloed op kunnen (blijven) uitoefenen en welke bijdrage nieuwe media en technologie in dit verband kunnen leveren. DesignArbeid probeert het ‘ontwerpdenken’ te stimuleren in wijken en buurten. Daarbij staat de leefbaarheid van de bewoners altijd centraal.

* vrij naar Victor Sjklovski; Kunst als techniek