Onderzoekspraktijk: artistic action research parctice

DesignArbeid onderzoekt op welke wijzen – in het publieke domein – ruimte kan ontstaan voor betekenisvolle ontmoetingen en het uitwisselen van ideeën en realiteiten.
Daarvoor hanteren we artistic action research als methode om kennis te vergaren en te ontwikkelen.
In performances, interventies en langlopende projecten wordt het publiek uitgedaagd.
De bevindingen en de reflecties op de processen dragen bij aan de kennis ontwikkeling over ontmoetingen, participatie
en betrokkenheid. Deze kennisontwikkeling leidt tot nieuwe strategieën en scenario’s.

Ontwerppraktijk: design in context

DesignArbeid hanteert als filosofie dat elk object – product of proces, dat wordt ontworpen bijdraagt aan de hernieuwde waarneming. Voor elk product of proces is het startpunt dat het conventies bevraagd en de beschouwer verrast.
Dit uitgangspunt leidt ertoe dat publiek en opdrachtgevers met hernieuwde aandacht kunnen kijken naar een product of proces. De meerwaarde gaat daarmee – voor gebruikers en opdrachtgevers – verder dan beoogde informatie overdracht. Er ontstaat een ontworpen urgentie de informatie op te willen nemen.