Eindstill uit de digiflyer met als thema denk mee over het opvangen en hergebruik van water.

 

Rainproof

Rainproof denkt na hoe verstandig met regenwater om te gaan, zodat overstromingen en het klimaat op lokaal niveau positief kunnen worden beïnvloed. Veel van de initiatieven moeten bottom up moeten worden ingezet en in haar campagne verleidt Rainproof om op leuke manieren een bijdrage te leveren aan de water en klimaathuishouding.

De lokale organisator heeft een sterk online netwerk. Een serie digitale flyers zorgen ervoor dat de organisatie kan werven in haar eigen netwerk. Voor de animaties is het druppelen van water het uitgangspunt.

Als gevolg van de klimaatverandering zullen extreme buien in aantal en hevigheid toenemen. De afgelopen 50 jaar is er al sprake van een verdubbeling en dat blijft alleen maar toenemen, zo voorspelt het KNMI. 

Onze riolering is niet berekend op het verwerken van deze grote hoeveelheden water die in korte tijd vallen.Door de toenemende bebouwing en bestrating stroomt het regenwater rechtstreeks naar het riool in plaats van dat het door de grond wordt opgenomen.
Dat maakt onze stad kwetsbaar. 
Om schade en overlast in de toekomst te beperken is het nu tijd om maatregelen te nemen. “Want elke druppel telt”, stelt Amsterdam Rainproof, het platform dat Amsterdammers voorbereidt op deze verandering.