Foto: Iris Vetter

Foto: Iris Vetter

Foto: Iris Vetter

Foto: Iris Vetter

Foto: Iris Vetter

Foto: Iris Vetter

 

APPLE LITERATURE FESTIVAL

Samen met de inwoners van Kolomna ontwikkelden we een bewegwijzering voor het jaarlijkse literatuur festival. Het concept van dit project is gebaseerd op de orale traditie die zo belangrijk is in de Russische cultuur. Negen mensen deelden hun levensverhalen. De levensverhalen liggen als een grafische laag over de fotografische portretten. De intentie is niet een grafische bewegwijzering, maar een routing waarbij mensen worden uitgedaagd elkaar de weg te vragen en conversaties te beginnen.

De portretten zijn tot stand gekomen nav uitgebreide gesprekken die we gevoerd hebben met de geportretteerde. In de gesprekken hebben we gezocht naar de mens achter de eerste indruk. De beelden bestaan uit een fotografische en een getekende laag.
Samen vormen ze een portret van de persoon zoals wij die hebben leren kennen. De quotes en de kleine foto’s liggen aan de basis van het uiteindelijke portret.