Samen bouwen aan de stad

Samen bouwen aan de stad is een publicatie voor Architectuur Lokaal. Tijdens diverse workshop en prijsvragen onderzoekt Architectuur Lokaal de voor en nadelen van particulier opdrachtgeverschap. De publicatie is een verzamel map die ruimte biedt om de inzendingen, de werkateliers en de theorie integraal op te nemen.

Veel van de inzendingen zijn aangeleverd in een eigen formaat en opmaak. Uitgangspunt van particulier opdrachtgeverschap is dat initiatiefnemers ruimte hebben eigen voorkeuren te realiseren. In de publicatie komen deze uitgangspunten tot hun recht.

Een verzamelmap kan aan het ingezonden materiaal optimaal recht doen.