Buurtbewoners stemmen Bolo!

Iedereen is BoLo in Bos en Lommer.

Overal is BoLo, Bos en Lommer.

Website voor de BoLo! campagne

Online site voor de Bolo-campagne.

Online site voor de Bolo-campagne.

BoLo in de straat

BoLo bij de kunst.

BoLo in de Flat.

 

BoLo! zijn we samen.

Op 21 maart kun je in Amsterdam stemmen voor een nieuwe stadsdeelcommissie. Deze commissie zal in West bestaan uit zestien buurtbewoners waarvan vier uit Bos en Lommer. Voor het eerst mogen hier ook buurtbewoners aan deelnemen die geen lid zijn van een politieke partij.

Lex de Jong is een bewoner met een warm hart voor de buurt en stelt zich met BoLo verkiesbaar voor Bos en Lommer.

In 2011 is Lex de Jong Boloboost gestart. Een buurtcommunity waarmee hij wilde aantonen dat het toen geldende imago haaks stond op de positieve beleving van vele Bos en Lommerbewoners. Deze off- en online community is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van ca. 5000 mensen.

BoLo heeft het belang voor de buurt voorop staan en zet per onderwerp zijn netwerk in de buurt in om een goed advies uit te kunnen brengen.

Op deze manier kan BoLo als vertegenwoordiger van de buurt een breed gedragen advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel West.

De ‘huisstijl’ van Bolo is erop gericht iedereeen duidelijk te maken dat BoLo een optelsom is van de verschillende delen. Bolo, dat zijn wij!