Cover AAARO publicatie, met duidelijk zichtbaar de dubbelzijdige duimstansen

Locatie gebonden inhoudsopgave

Fotografie in de publicatie van Maarten van Schaik

Een van de gepubliceerde Essays

Hoofdstuk scheidingen waarbij ook de duimstans wisselt

Spread van één van de partners binnen de AAARO

Spread van één van de partners binnen de AAARO

Themabeschrijving binnen de AAARO

Zeefdruk tekstuur op het cover die de contouren van Nederland uitspaart

 

AAARO

Voor de jaren 2013-2016 stelde het kabinet de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) op onder de noemer Werken aan ontwerpkracht. In deze agenda zijn onder meer tien urgente ontwerpopgaven geagendeerd: Nieuwe opgaven in de stad, Herbestemming, Onderwijshuisvesting, Zorg en gezondheid, Kantoren, Infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling, Ontwikkelingen in het landelijk gebied, Wateropgaven, Energietransitie en Krimp.

Het boek AAARO, Vier jaar ontwerpkracht in Nederland biedt inzicht in de kennis die in vier jaar is ontwikkeld vanuit de mogelijkheden die ontwerp biedt. Het geeft geen compleet overzicht van alle acties van de partners, die werken aan meer dan alleen de Actieagenda, en het pretendeert ook niet dat alle projecten exclusief binnen de AAARO tot stand zijn gekomen.

Om de kennis – vaak gekoppeld is aan ontwerpbureau’s, ambtenaren en lokale commissies – te ontsluiten is gekozen voor de opzet van een telefoonboek, met informatie over projecten en thema’s. Één van de belangrijke onderdelen in de publicatie in een overzicht en bel- en contactlijst van alle betrokkenen.

De agenda is uitgevoerd onder coördinatie van de ministeries van IenM en OCW en zette, naast nationale programma’s, in op een culturele basisinfrastructuur ter ondersteuning van de ontwerpdisciplines (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut), op nationale ontwerpkracht (College van Rijksadviseurs) en op versterking van lokale en regionale ontwerpkracht en -kwaliteit. Hiertoe zocht het rijk samenwerking met een aantal partners: de Academies van Bouwkunst, Architectuur Lokaal, de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Technische Universiteit Delft. Aan hen is gevraagd om werkprogramma’s rond de geagendeerde ontwerpopgaven op te zetten. Ook werd de jaarlijkse Rijksprijs Opdrachtgeverschap (De Gouden Piramide) uitgereikt en is samen met Ruimte-OK aandacht gegeven aan onderwijshuisvesting.