Overzicht van de thema's van de AAARO gekoppeld aan locatie en intensiteit

Thematische splitsing van de AAARO projecten, waarbij de omvang van de projecten inzichtelijk wordt gemaakt

Inleiding en omschrijving ten aanzien van de AAARO

Foto grafie in de publicatie van Maarten van Schaik

Overzicht van andere projecten binnen een thema

Overzicht van andere projecten binnen een thema

Thematische splitsing van de AAARO projecten, waarbij de omvang van de projecten inzichtelijk wordt gemaakt

 

AAARO-Thema's

In het boek is alle informatie gestructureerd en locatie gekoppeld. In de grafieken en geografsiche overzichten is de locale impact van AAARO inzichtelijk en voelbaar.

De besproken thema’s – Nieuwe opgaven in de stad, Herbestemming, Onderwijshuisvesting, Zorg en gezondheid, Kantoren, Infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling, Ontwikkelingen in het landelijk gebied, Wateropgaven, Energietransitie en Krimp – worden allen kort omschreven aan de hand van een voorbeeld en middels de fotografie van Maarten Schaik visueel toegelicht.

Bij elk hoofdstuk worden vervolgens vier extra cases toegevoegd om de variatie binnen de besproken thema’s inzichtelijk te maken.
Door het gebruik van veel beeld en de softcover ontstaat zo het gevoel van een architectuur magazine.