Inzendingen en nominaties

Als onderdeel van Samen bouwen aan de stad, is een aantal architecten gevraagd hun visies op particulier┬áte formuleren en voorstellen te doen aan de hand van een aantal testcases. De voorstellen van de architecten buro’s en stedenbouwkundige zijn op groot formaat aangeleverd. In het ontwerp in de publicatie zijn deze voorstellen verkleind, maar integraal opgenomen. Zo zijn de visies – ook zonder juryoordeel – voor de lezer zelf te interpreteren.