Werk ateliers

In diverse werkateliers hebben betrokkenen van nieuwbouw samen nagedacht en gebrainstormd. Uitgangspunt was de vraag hoe particuliere bouw de ruimtelijke kwaliteit van de wijk kan versterken. Waar kunnen gemeenten en particulieren elkaar helpen en versterken.
Deze publicatie geeft een sfeer impressie van de verschillende ateliers en de belangrijkste conclusies zijn opgenomen in de publicatie.