OVER DESIGNARBEID

Een belangrijke doelstelling van stichting DesignArbeid is het nadenken over hoe we steden leefbaar houden, hoe we hier zelf invloed op kunnen (blijven) uitoefenen en welke bijdrage nieuwe media en technologie in dit verband kunnen leveren. DesignArbeid probeert het ‘ontwerpdenken’ te stimuleren in wijken en buurten. Daarbij staat de leefbaarheid van de bewoners altijd centraal. DesignArbeid wordt gerund door Ruben Abels en Barbara Asselbergs. 

One of DesignArbeids primary objectives is to reflect on how we can maintain livable cities (the maintenance and improvement of living conditions within our cities). In particular, to identify the concrete steps we can take as individuals to influence our surroundings and what kind of contribution new media and technology can make in this respect. DesignArbeid attempts to stimulate “design thinking” in neighbourhoods and communities. The resident’s quality of life always comes first in each of the projects undertaken. DesignArbeid is run by designers Ruben Abels and Barbara Asselbergs.

 

Bestuur Stichting DesignArbeid

Mark Walraven; Bestuursvoorzitter
Dhr. Walraven is zakelijk directeur Ostadetheater in Amsterdam.

Dr. Anke Coumans; Secretaris
Dr. Coumans is lector Image in context aan de Hanze Hogeschool Groningen

Dhr. Jeroen Gradener, Bestuurslid
Dhr. Gradener is lector research community aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten