Wat zijn de kansen als technologie zich(zelf) verder ontwikkeld

Alle vormen van transport en vervoer zijn automatisch

Elke metropool heeft een infrastructuur om lokaal te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften, voedsel, energie, water etc.

De technologie doet al het werk -goedkoper. Wat gaan mensen doen?

Leren zonder economisch motief: Onderwijs wordt individueel en interessegestuurd.

Lab City: Onderwijs Instituten verdwijnen en maken plaats voor laboratoria; Speelplaatsen en onderzoeksplekken voor mensen die willen leren en meemaken.

Tijd als betaalmiddel, een betaalmiddel om persoonlijke keuzes te prioriteren

Social Currency: Het delen van kennis en vaardigheden als waarde in een sociale ervaringseconomie

Internet of concern: relaties tussen objecten en subjecten zijn uitgangspunt voor communicatie op basis van betrokkenheid.

Het museum weet wat je wilt zien, de taxi weet waar je bent, het restaurant weet wat je wilt eten. Het internet van interesse.

Buurtbesturen zijn in hun samenstelling flexibel. Een commissie bestaat uit belangstellenden en experts.

Zorg is een sociale activiteit ondersteund door technologie.

Buurtauto’s worden dankzij een mobiliteiten profiel optimaal benut

Het beleid binnen een stedelijk gebied is geen politiek beleid, ingrepen in de ordening worden –automatisch– gedaan op basis van statistieken

 

HOBBYISME ALS STAATSVORM, TECHNOLOGIE WERKT

Deze Utopie beschrijft een wereld waarin de technologie werkt en mensen nieuwe vormen van zingeving ontwikkelen. Het filosofische werk doet voortellen voor: de technologie, de zorg, onderwijs, bestuursvormen, transport, voedsel, menselijke autonomie en de stad als zelfdenkend fenomeen.

“Hobbisme als staatsvorm, technologie werkt” is een artistiek scenario dat door DesignArbeid is ontwikkeld om richting te geven aan het denken over de toekomst. In de presentatie wordt terug gekeken vanuit het jaar 2095. Er wordt een toekomst gevisualiseerd waarin technologische ontwikkelingen een constructieve rol spelen en waarin mensen hun directe leefomgeving in eigen hand nemen. Het biedt onder andere een alternatieve kijk op technologische innovaties, radicale transparantie, democratische ontwikkelingen en de toekomst van het onderwijssysteem. Het biedt een constructief antwoord op toekomstscenario’s, waarin massa werkloosheid, radicale digitale transparantie, democratische desinteresse en virtuele verslavingen als doembeelden worden gepresenteerd.

Er wordt een duidelijke link gelegd tussen verschillende domeinen en ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat er een toekomstscenario waarmee een dialoog gevoerd kan worden over het vormgeven van sociale interactie, nu en in de toekomst. Dit is noodzakelijk omdat er in de hedendaagse maatschappij vaak op korte termijn wordt gewerkt en met economisch rendabele doelstellingen als prioriteit. Er ontbreken overkoepelende visies waartoe deze ontwikkelingen leiden en zelden wordt een verbinding gelegd.

Het scenario is gepresenteerd tijdens TEDxUtrecht 2016, de Nacht van de Kunst en Wetenschap (Groningen 2014). Tevens is het gepubliceerd in De Helling #3 (herfst 2014), het wetenschappelijk tijdschrift van GroenLinks.

(ENG)

This Utopia describes a world in which technology works and people develop new forms of meaning. The philosophical work describes: technology, care, education, politics, transport, food, currency, human autonomy and the city as a self-thinking phenomenon.

“Hobbyism as a governing principle, technology works” is a visual manifesto developed by DesignArbeid to guide (our) thinking about the future. In this presentation (of 18 minutes and 40 images) we anticipate the year 2050. DesignArbeid visualizes a future in which technological developments play a constructive rol and people take control of their immediate environment. This presentation offers an alternative view on technological innovations, radical transparancy, democratic developments and the future of our/the educational system.

The value of this presentation lies in the fact that a connection is made between different domains and developments. This results in a future scenario that can be the starting point of a dialogue on the shaping of social interaction, now and in the future.
This dialogue is essential in our contemporary society in which short term thinking is the rule rather than the exception and economic profitable goals are a priority/ economic profitability is a priority.