Interactie; Interactieve geluidsinstallatie; Vera van der Plas

Website, van de pilot met HKU en InHolland studenten uit 2016.

Als onderdeel van de 'masterclass' voor studenten, werken de studenten mee aan het project Art not Ad. Een dag lang wilplakken op één reclame zuil en onderzoeken wat de impact is online en offline.

Interactieve video installatie bij metrohalte Wibautstraat door HKU studenten

 

Timelinegallery Pilot

Een nieuw tentoonstellingsformat dat kunst onderdeel maakt van het publieke debat. Er gaat een nieuwe pilot van start in mei 2018 en de presentaties zijn november 2018.

TimelineGallery is een methode, die bedoeld is om kunst in een publiek debat te positioneren, of middels kunst een actueel maatschappelijk thema te belichten.
Dit format presenteert de werken na elkaar in de tijd en op verschillende plekken in de publieke ruimte, binnen een zorgvuldig ontworpen mediastrategie. Hierdoor wordt maximale – media – aandacht voor elk kunstwerk mogelijk.

(Bij de TimelineGallerymethode wordt niet zoals gebruikelijk een groep kunstwerken tegelijkertijd in een gezamenlijke ruimte gepresenteerd.)

TimelineGallery brengt daarvoor kunstenaars rond een actueel maatschappelijk thema samen en vraagt hen nieuw werk te maken. Het werk moet interveniëren in een publieke ruimte en zo discussie rond dit actuele thema losmaken.

Doordat de thematische gecureerde werken serieel – na elkaar – in de publieke ruimte worden gepresenteerd, ontstaat er als het ware een tentoonstelling in de tijd.

Onderdeel van TimelingeGallery is een masterclass ter ondersteuning van de participerende kunstenaars, waarin nieuwe publicatiemogelijkheden en interventies worden onderzocht.

TimelineGallery bestaat voor een deel uit een mediapostioniering. Te ontwikkelen – eigen – media, de inzet en ontwikkeling van bestaande en nieuwe netwerken zijn vast onderdeel voor het positioneren van een editie van TimelingGallery en de verschillende interventies in de media.

 De pilot van TimelineGallery die gepland staat voor mei tot november 2018 wordt onderzocht en beschreven op haar impact.