Met smartphone en tablet kunnen we nu in Augmented Reality locatie gebonden of persoonsgebonden informatie tot ons nemen

Onze straten kunnen gevuld worden met oordelen en likes over onze omgeving, diensten, services en mensen

Sociale en politieke data kunnen visueel en inzichtelijk gedeeld worden in het publieke domein

 

Animocratie

In de zogenaamde Animocratie (in het engels Rateocracy) gaat men ervan uit dat instant realtime feedback van invloed kan zijn op de kwaliteit van het geleverde product of dienst. Realtime feedback zal bedrijven, instituten en leveranciers, dwingen hun producten en services te optimaliseren, omdat klanten direct kiezen voor andere mogelijkheden.

In deze theorie wordt met name gefocussed op de relatie gebruiker, ‘producent’. Daarbij wordt de producent gezien als collectief of instantie dat goederen of diensten levert. Waarbij het politieke wordt gezien als dienst.

DesignArbeid gaat ervan uit dat de Animocratie niet enkel een ‘straf’ mechanisme bevat (of chantagemiddel) maar ook een bestuursvorm is die een bijdrage kan leveren aan het tot stand brengen van een gesprek tussen gebruiker en producent om zo samen de kwaliteit te kunnen verbeteren, of nuances aan te brengen in de wensen van producenten en gebruikers.

Een aspect van de animocratie dat tot dusver onderbelicht blijft is dat realtime feedback ook op persoonlijk niveau grote invloed zal hebben op het functioneren van de mens. De keuzes die het individu maakt zullen in de toekomst sterk gericht zijn op collectief.