Summit of New Thinking

In het AR channel The Summit Of New Thinking, wordt er een realtime rating systeem gekoppeld aan een voordracht. Tijdens de Summit in Berlijn – waarvoor DesignArbeid was uitgenodigd als spreker over het Neo-localisme en de Architectuur van de interactie – hebben bezoekers de mogelijkheid de voordrachten realtime te beoordelen.

Doel van de implementatie van de applicatie The summit of new thinking is twee-ledig:

  1. wat is de invloed van de feedback van de gebruiker op de ‘producent’; in dit geval de gene die de lezing geeft.
  2. kan ARfeedback een bijdrage leveren aan een realtime gesprek, kan het met andere woorden modereren?

Conclusies
Hoewel de applicatie uitvoerig is gepresenteerd, is er relatief weinig gebruik gemaakt van het tool. De netwerkfunctie van het evenement en het gebruik van twitter als communicatie middel zouden hiervoor redenen kunnen zijn.

Belangrijk verschil in aanpak was dat voor het verzamelen van de data, we niet in persoonlijk contact zijn getreden met mogelijke gebruikers.