De ontmoeting; Marie Heineken plein Amsterdam ; Kim Terpstra

De ontmoeting; performance, elke ontmoeting laat een krijtspoor na ; Kim Terpstra

Simulacrum; spelen in Google Streetview. Interactieve videoprojecties; Redmar Fransen

 

TimelineGallery Historie

De ontwikkeling van TimelineGallery is gestart door Barbara Asselbergs en Ruben Abels tijdens het Parrhesia-lab in 2015. Deze masterclass was opgezet door het Lectoraat Image in Context en projectruimte Sign in Groningen. Het thema, Parrhesia; ‘de moed tot – waarheid – spreken’, raakt aan de praktijk van DesignArbeid. 

DesignArbeid merkt op dat de directe impact van de artistieke werken op een dialoog in de samenleving, of eigen netwerken beperkt is, tenzij gekoppeld aan langdurige interventies en/of ontworpen binnen een groot netwerk.

Bij korte interventies en werk wordt een narratief, een gelaagde vraag, of een kritische dialoog, binnen – social – media slechts in een beperkt timeframe gevoerd.

DesignArbeid wil de invloed van interventies, kunst en design op het publieke debat vergroten en zoekt naar mogelijkheden om kunstwerken en interventies langduriger te belichten in de media.

Daarbij is het ontwerpburo niet geïnteresseerd – publiek uitsluitende – propaganda en tegen propaganda, maar is ze in vooral geïnteresseerd in het starten van gelaagde dialogen, die bij de kunsten te vinden zijn en het activeren van de publieke opinie