Spiegels; performance op het Spui ; Liesbeth Oosterom

Last. Het gezicht van de locatie door de ogen van selfies op de Dam in Amsterdam; Daan Proost

 

TimelineGallery 2016

In 2016 ontwikkelde Stichting DesignArbeid een pilot voor TimelineGallery, waarvoor het eindexamenstudenten Fotografie en Grafisch Ontwerpen van de HKU uitnodigde, om interventies te plegen in de publieke ruimte. Economie Studenten van Hogeschool InHolland, werd gevraagd te zoeken naar mogelijkheden van een verdienmodel.

Bekijk hier een impressie van de studenten projecten.

Een aantal aspecten in de pilot vielen op:

 • Het werken in de publieke ruimte resulteert voor de ontwerp- en fotografiestudenten in een ander, voor hen innovatief vocabulaire.
  Zie afbeeldingen.
 • In de pilot wordt gefocust op de interactieve en spectaculaire impact van beeld in de publieke ruimte: dans, performance, interactieve video, etc.
 • In de uitvoering is weinig aandacht voor ‘activatie’ van de werken op locatie. De interactiviteit van de werken wordt niet ten volle benut doordat het publiek niet rechtstreeks tot deelname wordt uitgenodigd.
 • Hoewel de werken interessant zijn, nodigen de studenten geen vrienden, familie, of kennissen uit voor de presentaties.
 • Gezien de beperkte financiële middelen is er geen ruimte voor het ontwikkelen van een mediastrategie.
 • Het ontwikkelen van een verdienmodel is complex. Dit kan mogelijk verder worden onderzocht.
 • De methode kan als tentoonstellings-methode worden onderzocht, en kan voor meerdere projectruimten en platforms bruikbaar zijn.

Uit de pilot met studenten volgen voor DesignArbeid drie onderzoeksvragen die zijn uitgewerkt in de pilot in 2018. Middels deze onderzoeksvragen wordt het mogelijk TimelineGallery als tentoonstellingsmethode verder te ontwikkelen en als strategie in te zetten om kunst en ontwerpen een groter deel te laten uitmaken van een publiek debat.

 • Worden er ook nieuwe vocabulairen ontwikkeld wanneer er niet met kunststudenten, maar met professionele kunstenaars wordt gewerkt?
 • Kunnen nieuwe publieken worden bereikt
  • Door te werken met professionele kunstenaars en ontwerpers, curatoren en hun netwerken?
  • Door het traject in te bedden een mediastrategie?
  • Door een activatie van de werken in de publieke ruimte?
 • Hoe kan deze tentoonstellingsstrategie het publieke debat beïnvloeden?