Homepage van de mobiele site van het travelproject. Hierin is zichtbaar dat alle studenten een andere route afleggen

In een eigen route, herkenbaar aan de afbeeldingen en de kleuren is de route van een student, in dit geval Jalien Winter, navolgbaar

Elke post bestaat uit een omschrijving van de ervaringen

Elke post bevat één of meerdere afbeeldingen

De studenten bezoeken allen één of meerdere vaste locaties waar ontmoetingen met elkaar en begeleiders plaatsvinden. Gesprekken over werk en voortgang worden gevoerd

Omschrijving van het project voor geïnteresseerden

 

Locatie gebonden reistool

Een groep studenten en begeleiders van de afdeling illustratie van ArtEZ-Zwolle zijn gedurende een langere periode tijdens hun studie op reis.  

Studenten doen verslag van hun bevindingen tijdens de reis op de mobiele site van het TRAVELPROJECT. Ze plaatsen er teksten, foto’s, zelf gemaakt werk etc. De mobiele website houdt de locatie van de studenten bij en plaatst het materiaal op de juiste locatie op de wereldbol. Op deze wijze zien volgers niet enkel dat er gepost wordt, maar ontwikkelt zich ook het besef dat de studenten reizen.

Het project is een locatiegebonden reistool.

The Travelproject website functioneert daarbij als een logboek en een middels het werk te bespreken. Van de besprekingen is vervolgens weer een verslag vindbaar op de site.

Ga haar de website

I.s.m. Erik de Graaff