Vragen en mogelijke antwoorden op buurt en straat niveau

 

Relaties in de wijk

DesignArbeid heeft van de periode 2011 tot 2014 een ontwerpend onderzoek verricht in de Kolenkitbuurt in Amsterdam West. Er is onderzocht in hoeverre ontwerpen en artistieke interventies een bijdrage kunnen leveren aan sociale, culturele, democratische en economische ontwikkelingen, als deze samen met bewoners worden opgezet en ontwikkeld.

Eén van de resultaten van het onderzoek is de Atlas van de wijk. Atlas van de wijk is een online buurttool waar buurtbewoners elkaar vinden op basis van elkaars expertise, talenten en ambities. Bewoners, buurtinitiatieven en lokale bedrijven maken een profiel aan en zijn gemakkelijk te vinden op een kaart van de eigen wijk. Iedereen op de kaart kan een vraag stellen of iets aanbieden.

Kennis
Tijdens het onderzoek bleek dat kennis van expertisen voorwaarde voor samenwerking tussen buren. Ook een gemeenschappelijke agenda, en inzicht in thematische infrastructuren zijn een stimulans voor een culturele en economische samenwerkingen. Pas als aan die voorwaarden is voldaan, is er ruimte voor maatschappelijke en democratische ontwikkelingen.

Vertrouwen
Een ander aspect, dat ons heeft aangezet een nieuwe tool te ontwikkelen is, dat de beschikbare tools generiek zijn en niet locatie gebonden. Om informatie te willen delen is het van belang dat je weet wie er meekijken, als je verteld dat je vanmiddag niet thuis bent, of dat je hulp nodig hebt. Zelfs als je aangeeft dat je een boormachine wilt uitlenen doe je dat liever aan een bekende in de buurt.
Dit laat onverlet dat bepaalde activiteiten natuurlijk met de gehele stad gedeeld moeten kunnen worden.