De wisselruimte

Verhaal over sociaal economische relaties in verhouding tot burgerschap