Balkon TV

Buurtbewoners delen vanaf hun balkon hun talenten en expertise met de buurt, o.a. onderdeel van excursies Van Eesterenmuseum.

Zelfbewustzijn

identiteit

Verzamelen kwaliteiten van de buurt

De film is uiteindelijk een live document waaruit blijkt dat de Kolenkit bol staat van het talent en buurtbeowners die ‘willen’