Homepage timelinegallery, waarbij naast de projecten ook de datum en tijd een belangrijk aspect zijn van de identiteit

Informatie over deeltentoonstelling Art Not Ad

Verslag van de interventie Kunst op straat van Daan Proost, Kim Terpstra en Isabelle Willemse

Binnen de tentoonstelling Ego Systeem, doen Isabelle Willemse, Milan Rijnders en Luc Wittenbol onderzoek naar het fenomeen de Filter Bubble

Inzicht in de duidelijk chronologische structuur van de website.

De makers van de tentoonstelling Ego Systeem

 

Timelinegallery

Onderzoek naar de mogelijke invloed van kunst in het publieke debat, door het ontwikkelen van alternatieve formats en presentatie technieken.

Sinds januari 2016 onderzoekt DesignArbeid de mogelijkheden kunst op een andere wijze deel uit te laten maken van het publieke debat. De strategie die daarbij wordt onderzocht is, of kunst niet in een ruimte maar in de tijd als expositie aan elkaar gelinkt kan worden.

In een conventionele galerie context worden werken doorgaans als geheel besproken. Door kunst als een serie interventies gelinkt aan elkaar te publiceren, ontstaat er de mogelijkheid inhoudelijk in te gaan op de betekenis van de aparte werken.
Timelinegallery is een format dat zich afspeelt in de tijd. De website is chronologisch van opzet. De gebruiker kan in de tijd op zoek naar werken, makers, en betekenissen.

De site is onderdeel van een online aanwezigheid. De online identiteit is ontwikkeld in samenwerking met Hanna Wolff en Erik de Graaff.

timelinegallery.nl

Eigen initiatief