Culturele onderzoeksstages

DesignArbeid biedt 3 onderzoeksstages aan in het kader de oprichting van een Instituut voor Beeld en Impact. De focus van de onderzoeken zijn:

 • Kunst als Change Agent in het publieke debat
 • Huidige rol van de media in de kunstwaarneming
 • Art, events en – nieuwe – verdienmodellen

Over het instituut 

Het Instituut voor Beeld en Impact is een instituut in oprichting. Het instituut heeft als doel kunstwerken te positioneren binnen een actueel discours. Dit doet ze door inhoudelijk, aan een discours verbonden werken serieel te presenteren en middels media-aandacht aan elkaar te linken. De missie van Beeld & Impact is het plaatsen van kunstwerken in de context van een actueel publiek debat, om vanuit de reflectie die een kunstwerk oproept een ander perspectief te bieden op – en in – het debat.

Werkwijze

Het instituut hanteert een specifieke werkwijze; Er wordt gewerkt vanuit een maatschappelijk relevant thema. Vanuit het thema wordt in samenwerking met experts gezocht naar kunst en kunstvormen die rondom dit thema gepositioneerd kunnen worden. In samenwerking met de kunstenaars en makers wordt een plan ontwikkeld hoe deze werken het best gepresenteerd kunnen worden.

 • De thematisch verbonden kunstwerken worden – in situ – onafhankelijk van elkaar gepresenteerd.
 • De presentaties van de kunstwerken vinden na elkaar plaats, daardoor is het mogelijk gedurende een langere tijd aandacht te vragen voor een onderwerp middels het perspectief van de kunsten.
 • Voor elk werk en elke presentatie wordt zorgvuldig een media strategie en campagne ontwikkeld. Er wordt zorg gedragen voor een adequate media aandacht voor het betreffende werk.

Wij bieden 

 • Een dynamische werkplek waar je veel werkervaring opdoet. Je draait volledig mee en wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling van het Instituut voor Beeld en Impact.
 • Ook is het mogelijk om buiten je kerntaak om (onderzoek) mee te werken binnen andere kunst projecten.
 • Begeleiding bij je werk en het behalen van je persoonlijke leerdoelen.
 • Stagevergoeding: geen
 • Startdatum in overleg
 • Lengte stage in overleg

Gewenst 

 • 4 à 5 dagen per week. HBO/WO niveau (bijvoorbeeld Alg. Cultuurwetenschappen, Communicatie of Kunst&Economie opleiding).
 • Je hebt een vlotte pen en vindt het leuk om de onderzoeksresultaten en plannen helder te communiceren aan het team en externe partijen.
 • Voor alle stages is het nodig dat je communicatief vaardig bent en snel kunt schakelen tussen werkzaamheden en situaties. Je kunt zelfstandig werken onder leiding van de projectleider.
 • Je kunt verbanden leggen, meepraten, adviseren en meedenken.
 • Affiniteit met nieuwe media en kunst
 • In bezit van rijbewijs is een pré.

Meer info/solliciteren
Mail je motivatie en een beknopt CV naar
ruben[a.t]designarbeid.nl o.v.v. ’Onderzoeksstage’,
Of bel voor meer informatie 06-42282389