De eigenaresse van het anticafé gelooft dat goede daden als het butterfly effect de wereld verbeteren

Leven in het verleden en in het nu

Genieten van de geschiedenis, de verhalen van vroeger werken door in het nu

De totale -sport- focus

 

HET PROCES

DesignArbeid, vind het belangrijk, niet enkel gedurdende het proces met mensen samen te werken. Alle partners en deelnemers worden uiteindelijk in een evaluatie sessie gesproken. Ontwerpen worden toegelicht en ervaringen worden gedeeld. De uitkomsten van deze gesprekken, zorgen voor een verbeteren en een grotere draagkracht bij de processen en producten