Kunst in Crisis website

Kunst in Crisis website: het interview met Akke van der Spoel

Huis aan huis krant, Kunst in Crisis

Spread uit de krant Kunst in Crisis, met quotes uit de interviews

 

Het Debat

De mogelijke toekomst van het kunstwerk ‘de Levende Ent’ van Jaap van der Meij, is onzeker. Designarbeid stelt vier scenario’s voor het werk te verwijderen. Uitgangspunt daarbij dat het ‘laten’ vergaan van een kunstwerk een active daad is. Door het afscheid vorm te geven, ontstaat er een grotere bewustwording van die toekomst, waarop omwonenden zelf invloed kunnen uitoefenen.

In een zorgvuldig ontworpen media traject worden inwoners aan het woord gelaten, de scenario’s gepresenteerd en wordt het traject in de lokale en sociale media gepositioneerd.

11 Rolmodellen geven in interviews hun visie op het kunstwerk. Wat kan een kunstwerk betekenen? Hoe komt idealiter een nieuw kunstwerk tot stand? Vervolgens wordt hen gevraagd te reflecteren op de toekomst van het oude kunstwerk.

De ‘eigen’ krant, belicht nogmaals de visies van de rolmodellen op ‘De Levende Ent’ en ligt nogmaals de keuze mogelijkheden uit. De gehele interviews zijn terug te zien op Facebook en de website: kunstincrisis.nl.
Sociale en regionale media zijn intensief betrokken in de campagne.

Tot slot volgt is een stemformulier dat de dagen erna kan worden ingeleverd, of het formulier wordt opgehaald met het mobiele stemburo.

www.kunstincrisis.nl

Website