Inwoners van Gorredijk brengen hun stem uit bij het mobiele stembureau

Het opengevouwen referendum formulier, met daarop de 4 keuzes en de ruimte de keuze anoniem toe te lichten.

Inwoners van Gorredijk op de fiets bij het stemburo.

Twee dagen bevond het mobiele stemburo zich op de Burgemeester Harmsma School waar 221 scholieren hun stem uitbrachten.

Aantal stemmen uitgebrachte stemmen op de verschillende mogelijkheden. blanco en twijfel werden zelfstandig toegevoegd, als ook extra ideeën voor de toekomst van 'de Levende Ent', verkopen bijvoorbeeld.

Zowel de volwassenen als de scholieren lichtten hun keuzes toe. Opvallend is het verschil in argumenten. Waar jongeren hun keuzes toelichten op basis van esthetiek, lichtten volwassenen hun keuzes toe aan de hand van 'historische' of 'politieke' motieven.

Argumenten van jongeren op de Burgemeester Harmsma School

 

De Stemming

De inwoners van Gorredijk kregen de mogelijkheid in een door DesignArbeid georganiseerd referendum zich uit te spreken over de toekomst van het kunstwerk ‘de Levene Ent’ van Jaap van der Meij.

Voor de inwoners van Gorredijk waren er twee manieren om hun stem uit te brengen.

Mobiel stemburo. Overdag

Speciaal voor de actie ‘Kunst in Crisis’ is een mobiel stemburo ontwikkeld en gebouwd.

Het stemburo met enquêteurs trok door  verschillende buurten in Gorredijk. De enquêteurs haalden de stemformulieren persoonlijk op en nodigden passanten uit in het stemhok hun voorkeur uit te spreken en van een motivatie te voorzien.

Als buurtbewoners niet aanwezig waren ontvingen ze een ‘We-hebben-u-gemist-kaartje’ in de brievenbus.

Tijdelijk stemburo. ‘s Avonds

Op de Jan Eissingastrjitte 2 in Gorredijk, is er van 21 tm 25 mei ‘s avonds van 19 tot 21 uur gelegenheid een stem uit te brengen.

Ook kunnen de stemmen in de brievenbus worden gedaan. Een aantal inwoners doet hun stemformulier bij de Jan Eisengastrjitte in de brievenbus op tijden dat wij er niet zijn.

Uitkomst

Gedurende twee weken heeft de gemeenschap van Gorredijk zich intensief bekommert over de toekomst van het kunstwerk en de ‘geldigheid’ van een referendum. Zelfs op de lokale voetbalclub werd over kunst gesproken, veel mensen hebben zich een oordeel gevormd over de het kunstwerk.

Het totaal aantal stemmers is ruim 10% van de bevolking van Gorredijk. 71% Van de volwassen bevolking wil het beeld behouden en is geen voorstander van een alternatief kunstwerk, of proces. Een aantal inwoners heeft demonstratief niet meegedaan aan het referendum.
Twee inwoners van Gorredijk hebben de uitslag van het referendum niet afgewacht en zijn na het verschijnen van de krant – voor het referendum – gestart met een eigen traject het kunstwerk naar de rand van het lokale zwembad te verplaatsen.

Wethouder van cultuur, Rob Jonkman zei desgevraagd op Omrop Fryslân, dat de gemeenschap van Gorredijk zich duidelijk had uitgesproken en dat gemeente zou zorgdragen voor de toekomst van het kunstwerk ‘de Levende Ent’