"Happy Happy Joy Joy" Quote van Ren & Stimpy

Alles van waarde is deelbaar, vrij tegengesteld aan Luceberts Alles van waarde is weerloos

"Why 1984 won't be like 1984" Quote van de Apple commercial uit 1984

 

Art Not Ad

In het project Art Not Ad onderzoekt DesignArbeid de attentiewaarde van afbeeldingen op wildplakzuilen. Wildplakzuilen vormen een legale mogelijkheid tot het aanbrengen van – discursieve – beelden in de publieke ruimte van een artistieke partij. 

Is er in de publieke ruimte plek voor discursieve beelden, die aanzetten tot een dialoog? Er is officieel ruimte op de zogenaamde wildplakzuilen in Amsterdam. De zuilen zijn gereserveerd voor culturele uitingen en het delen van ideeën en opvattingen. In de praktijk worden deze ruimtes ingevuld door grote commerciële partijen, die er events, concerten en festivals aankondigen. De zuilen worden dagelijks overplakt met aankondigingen van nieuwe events en activiteiten.

Uitgangspunt van het onderzoek is daarnaast dat de wildplakzuilen, weliswaar aanwezig zijn in de publieke ruimte, maar dat deze in de dynamiek van de stad haar functie heeft verloren. Afbeeldingen op wildplakzuilen worden nauwelijks waargenomen, ‘..hooguit als herinnering aan een recensie …*’,

DesignArbeid onderzoekt vier strategieën die het publiek moeten verleiden kennis te nemen van de illustratie en de inhoud op de wildplakzuil en verhoudt zich daarbij tot het begrip ostranenie** van Viktor Shklovsky.

  • De afbeelding wordt aangebracht gedurende een hele dag werken. De veronderstelling is dat het langdurige en opzichtige proces van het aanbrengen, passanten zal verleiden een gesprek aan te gaan met de ‘plakkers’ van de afbeeldingen. Waardoor de aandacht op de aangebrachte afbeelding wordt vergroot.
  • De afbeeldingen op de zuilen zijn verhalen. Er is ruimte op een zuil om een in verschillende kaders delen van een verhaal te vertellen, als ware het een stripverhaal. De stijl is ontwikkeld vanuit de maat van de zuil, langwerpig en rond. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid vanuit elk perspectief op de zuil een deel van het verhalen te vertellen.
  • Om te komen tot de illustraties en kleurstellingen gebruik gemaakt van kleine stukjes papier. Dit resulteert in een ‘helder’ kleurenpallet. De afbeelding is in een andere visuele stijl dan gebruikelijk. Veel van de afbeeldingen zijn fotografische of typografisch van aard.
  • De afbeelding bedekt de gehele zuil. Er ontstaat als het ware een nieuw object, een obelisk. De afbeeldingen op een wildplakzuil zijn gebonden aan drukwerkformaten. De afbeeldingen op een wildplakzuil zijn maximaal een A1 affiche groot. Door de afbeelding rondom te maken wordt gepoogd publiek van alle kanten te attenderen op de afbeelding.

* Rick Spaan, zakelijk leider Conny Janssen danst.

**… Nadat we een object een aantal keren hebben gezien, beginnen we het te herkennen. Een object staat dan voor ons en we kennen het, maar we zien het niet meer. Kunst verwijdert objecten uit het automatisme van de waarneming door middel van verschillende technieken … Kunst moet ons opnieuw bewust maken van de wereld om ons heen en de keuzes die iedereen dagelijks maakt. De essentie van kunst is om de wereld – even  – onvertrouwd te maken. (naar Viktor Shklovsky; Kunst als techniek, 1917)

 

 

handelingsbereidheid