Aan het eind van dag één wordt onder regelmatige belangstelling de vorderingen op de wildplakzuil gevolgd

Het smelten van ijs, het krijgen van natte voeten maar in Nederland niet, want daar staan de molens.

De hitte door de klimaat verandering zorgt slechte oogsten. Het stijgen van de zeespiegel, de klimaatverandering zorgen onder andere voor migratiestromen.

Veel migranten worden tegen gehouden of teruggestuurd, tenzij ze van meerwaarde zijn, of een goede daad verrichten zoals Mamoudou Gassama, de jongen die een peuter redde van een balkon in Parijs.

Het broeikaseffect wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt, door industrie, luchtverkeer en scheepvaart, die voor een groot gedeelte buiten de internationale milieu -verdragen vallen. De aarde wordt warmer, het goede nieuws: We hebben dolfijnen, groene papegaaien en tropische vlinders in Nederland.

Al met al een behoorlijk heen en weer, waarbij de grote vraag is, wat vind ik ervan, waartoe kan ik handelen? Maak ik een verschil? Happy Happy Joy Joy!!

Start van dag 1. "U heeft een rotterdams accent, komt u daar vandaan?". "Als ik daar vandaan zou komen zou ik ook werken."

 

Stay Positive

Voor de derde interventie is een woonwijk als locatie gekozen. De verwachting is dat binnen een reguliere woonwijk, meer betrokkenheid op de eigen omgeving wordt gevoeld. En dat nieuwsgierigheid daar leidt tot gesprekken met de makers.

Video gemaakt door passant Daan de Wit, die deze op Twitter deelde

De derde wildplakzuil op de kruising van de Beukenweg en de Populierenweg heeft festivalengagement* en positivisme** als thema.

Gedurende de gehele dag worden we tijdens het maken aangesproken door passanten. Gesprekken over de inhoud van het werk, worden gevoerd. Verschillende passanten hebben ook onderling meningsverschillen. Met name de balkonscene: Mamoudou Gassama, de jongen die een peuter redde van een balkon in Parijs is aanleiding voor discussie.
Passanten vragen vaak eerst naar de inhoud van de beelden: Wat betekent het? Waar is het voor? etc.. Weinigen uitten zelf eerst de betekenis van de beelden en starten van daaruit een gesprek.
De inhoud van de gesprekken met passanten die volgen zijn vaak afhankelijk van hoe DesignArbeid de gesprekken insteekt of vormt: gaat het gesprek over vorm, of inhoud, etc.

*Festivalengagement is een term geïntroduceerd door Bas Heine. De term verwijst naar de kortstondige betrokkenheid die met name jongeren aan de dag leggen voor actuele problematieken. De urgent voelende media presentie zorgt er wel voor dat we op sociale media massaal onze afkeuring laten blijken over de dolfijnenslachting bij Taiji, maar een week later ons niet afvragen of de massale verontwaardiging ook daadwerkelijk impact heeft gehad.

** Positivisme verwijst naar de frictieloosheid van het (sociale) media gebruik. Positief wordt daarbij gelijk gesteld aan efficient. Hoe sneller, hoe meer hoe beter.  Het tegenovergestelde is in dit verband  inefficiëntie. Positief is de markt en alles wat consumptie versneld en stimuleert. Negatief is alles wat de consumptie vertraagd, frictie en reflectie, zijn niet efficient en worden bij voorkeur buiten de sociale media gehouden.