Struggle Posters

Het ‘informal settlement’ Kliptown is de bakermat van het verzet tegen het apartheidsregime. Verzetshelden van weleer worden geëerd op het nabijgelegen Walter Sisule Square. De inwoners van het Kliptown, zijn vergeten door de verzetshelden die nu het land regeren.
De afbeeldingen zijn herinterpretaties van de beelden die het oorspronkelijke verzet ondersteunden, en die tegelijkertijd herinneren aan de machteloosheid (nu).

The siclence of Suppression

I was hungry …

.Don’t support appartheid

Unity is Power

The new Middle Class