Suspended in Amsterdam Oost

De tentoonstelling langs de Wibautstraat in Amsterdam

Deel drie van de tentoonstelling bevindt zich aan de Raadhuisstraat

 

Suspended

Suspended is een eendaagse tentoonstelling. Iris Vetter toont foto’s van de publieke ruimte met haar gebruikers rondom drie wildplakzuilen, op de drie wildplakzuilen. Bij elke zuil bevindt zich een suppost. De drie supposten zijn de hele dag aanwezig bij de wildplakzuil. Zij hebben de scripts tot zich genomen hoe zich te gedragen in de white cube als suppost. In de omdraaiing, de tentoonstellingsruimte versus de straat – de dirty cube, de ongescripte publieke ruimte, ontstaat verwarring bij de toeschouwers en de supposts zelf.