De route vanuit het township naar de binnenstad van Durban

Bewegwijzering midden in de stad Durban

Bewegwijzering om belangrijke te tonen langs de route

Bewegwijzering als erkenning van de 'verkeersdeelnemers'

Bewegwijzering toont het bestaan van Cato Manor en de binnenstad samen

De alternatieve supermarkt. Een aanduiding van de informele economie

Op een festival locatie

Geeft aan dat er snoepjes gekocht kunnen mogen en moeten worden...

Wijst de weg naar een monument in het township

Bewegwijzering naar het ziekenhuis en de doctor

 

Save Two Rand

Dagelijks lopen 50.000 bewoners van het township Cato Manor (Durban, Zuid-Afrika) naar het centrum. De route is informeel en daarom krijgt ze van de lokale ANWB geen verkeersborden. Services, winkeltjes, straatverkopers, maar ook politieburo’s, het ziekenhuis en scholen krijgen in de publieke ruimte geen aandacht in de publieke ruimte.

Samen met inwoners van Cato Manor hebben we daarom een eigen ‘bewegwijzering’ ontworpen. Er is gekozen om deze te vervaardigen van beton en flessendoppen, omdat deze materialen geen waarde hebben en niet als brandstof kunnen dienen. Bovendien is deze methode makkelijk te kopiëren.