Struggle Posters

In samenwerking met een aantal inwoners van Kliptown, een township in Soweto (Zuid Afrika) hebben we een aantal affiches ontwikkeld – vijf in het totaal. De affiches verwijzen naar de klassieke ‘Struggle’posters waarin werd opgeroepen tot het afschaffen van apartheid. Hoewel de raciale appartheid officieel voorbij lijkt te zijn, blijkt die ingeruild voor een apartheid van klassen gebasseerd op inkomens.

Don’t support appartheid Het rascisitisch parlament ingeruild voor het spaarvarken

Unity is Power De welgestelden lijken zich te ontrekken aan de ‘eenheid’ en overeenkomstige verantwoordelijkheden waardoor de kracht van samenwerking wordt ontwricht.

The siclence of Suppression Waar de zwarte burgers vroeger het recht werd ontnomen te spreken, zijn het nu de politieke leiders uit die gemeenschap, die niet meer luisteren naar de geluiden van de burgers.