Wat zijn de kansen als technologie zich(zelf) verder ontwikkeld

Alle vormen van transport en vervoer zijn automatisch

elke metropool heeft een infrastructuur om lokaal te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften, voedsel, energie, water etc.

De technologie doet al het werk -goedkoper. Wat gaan mensen doen?

Leren zonder economisch motief: Onderwijs wordt individueel en interessegestuurd.

Lab City: Onderwijs Instituten verdwijnen en maken plaats voor laboratoria; Speelplaatsen en onderzoeksplekken voor mensen die willen leren.

Basisloon: Een betaalmiddel om persoonlijke keuzes te prioriteren

Social Currency: Het delen van kennis en vaardigheden als waarde in een sociale ervaringseconomie

Internet of concern: relaties tussen objecten en subjecten zijn uitgangspunt voor communicatie op basis van betrokkenheid.

Het museum weet wat je wilt zien, de taxi weet waar je bent, het restaurant weet wat je wilt eten. Het internet van interesse.

Buurtbesturen zijn in hun samenstelling flexibel. Een commissie bestaat uit belangstellenden en experts.

Zorg is een sociale activiteit ondersteund door technologie.

Buurtauto’s worden dankzij een mobiliteiten profiel optimaal benut

Het beleid binnen een stedelijk gebied is geen politiek beleid, ingrepen in de ordening worden –automatisch– gedaan op basis van statistieken

HOBBYISME ALS STAATSVORM

Hoe willen we dat onze maatschappij in de toekomst functioneert en welke hedendaagse kwaliteiten willen we behouden? Met het visueel manifest ‘Hobbyisme als staatsvorm, technologie werkt’ geeft DesignArbeid richting aan het denken over de toekomst. Het scenario is ontwikkeld om te bepalen hoe we ons als ontwerpers/kunstenaars willen verhouden tot het werkveld en de buitenwereld en biedt een alternatieve kijk op technologische innnovaties en radicale transparantie, democratie ontwikkelingen, en de toekomst van het onderwijssysteem: HOBBYISME als staatsvorm

Hobbyisme als Staatsvorm kijkt vooruit naar het jaar 2050. Het beschrijft een toekomst waarin technologische ontwikkelingen een constructieve rol spelen en waarin mensen hun directe leefomgeving in eigen hand nemen.

Menselijke arbeid is overbodig

Zelf innoverende technologie zorgt ervoor dat veel van wat consumenten wensen door computers en robots kan worden bedacht en uitgevoerd. Diensten als transport, medische zorg en voedselvoorziening worden volledig geautomatiseerd en worden daardoor goedkoop.

Wat gaan mensen doen?

Leren zonder economisch motief: Onderwijs wordt individueel en interesse gestuurd. studeren zonder perspectief op werk. persoonlijke vragen en fascinaties, geven betekenis en richting, aan het individuele leertraject. leren om het leren.

Lab City

Onderwijs Instituten verdwijnen en maken plaats voor laboratoria; Speelplaatsen en onderzoeksplekken voor mensen die willen leren.

BASISLOON, SOCIAL CURRENCY

Een betaalmiddel om persoonlijke keuzes te prioriteren het delen van kennis en vaardigheden als waarde in een sociale ervaringseconomie

INTERNET OF CONCERN

Relaties tussen objecten en subjecten zijn uitgangspunt voor communicatie op basis van betrokkenheid. Het museum weet wat je wilt zien, de taxi weet waar je bent, het restaurant weet wat je wilt eten. Het internet van interesse. Netwerken zijn decentraal.

Politiek

Buurtbesturen zijn in hun samenstelling flexibel. Een commissie bestaat uit belangstellenden en experts. Samen met bewoners die online belangstelling tonen, worden beslissingen genomen. Per onderwerp veranderd de samenstelling van een commissie.
Door middel van crowdfunding, worden op lokaal niveau politieke beslissingen gerealiseerd. Belastingen bestaan niet meer, je betaalt voor wat je belangrijk vindt.

De Metropool: een technologisch –economisch– poldermodel

Het beleid binnen een stedelijk gebied is geen politiek beleid, ingrepen in de ordening worden –automatisch– gedaan op basis van statistieken.
De vorm van een metropool wordt bepaald door statistieken en algoritmen. De vorm van een leven door wordt bepaald door interesse en passie.

Scenario’s

DesignArbeid werkt vanuit visies op de toekomst. Deze visies zijn gebaseerd op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het zijn beschouwende of wenselijke toekomst scenario’s. In 2012 constateerde DesignArbeid in de visie ‘Localisme’, dat lokaliteit oplossingen zou kunnen bieden voor de metropool in crisis.

Hobbyisme als Staatsvorm bouwt voor op een lokaal georganiseerde wereld. Het is een alternatief voor de voor de scenario’s die bouwen op de ‘oude’ economie. Uitgangspunt voor het toekomstbeeld is een mensbeeld waarbij empathie, sociale vaardigheden, zelfrespect en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Het scenario biedt een kijkje in een mogelijke toekomst waar technologie grote invloed zal hebben.

Dit scenario biedt een constructief antwoord op toekomstscenario’s, waarin massa werkloosheid, radicale digitale transparantie, democratische desiniteresse en virtuele verslavingen als doembeeld worden gepresenteerd.

DesignArbeid ontwikkelde begin 2014 het scenario ‘Hobbyisme als Staatsvorm’. Dit scenario is gepresenteerd tijdens de Nacht van de Kunst en Wetenschap (Groningen 2014),  DesignArbeid organiseerde een debat avond  met experts en geïnteresseerden, gewijd aan ‘Hobbyisme als Staatsvorm, Technologie werkt.’ Tevens is het gepubliceerd in De Helling #3 (herfst 2014), het wetenschappelijk tijdschrift van GroenLInks.

Voor meer informatie neem contact op met ruben<at>designarbeid.nl

Motivatie

In de huidige maatschappij ontbreken overkoepelende visies waartoe al deze ontwikkelingen leiden. De ontwerpers van vroeger hebben een stap opzij gezet voor communicatie adviseurs en durfkapitalisten. Zeker in de huidige economische crisis wordt er vaak gewerkt op korte termijn en met economisch rendabele doelstellingen als prioriteit. Het ontwerpen van beelden voor de toekomst is veranderd in het ontwikkelen van bijvoorbeeld artist impressions voor de Rotterdamse Haven van morgen.

Ontwerpers en kunstenaars hebben eerder een visie op de toekomst verbeeld. In 1984 wordt op initiatief van de Stichting Architectuur Museum (SAM), de Stichting Nederland Nu Als Ontwerp (NNAO) opgericht. In een periode van 5 jaar hebben ontwerpteams vier toekomstscenario’s ontwikkeld op basis van verschillende leefstijlen in het jaar 2050. De ontwerpteams hebben hiermee richting gegeven aan onze ruimtelijke ordening en daarmee de sociale interactie binnen de samenleving mede vormgegeven.

 

  • HOBBYISME ALS STAATSVORM

Projecten

  • HOBBYISME ALS STAATSVORM
  • Animocratie
  • ATLAS VAN DE WIJK
  • APPLE BOOK FESTIVAL
  • Save Two Rand
  • Anansi Paviljoen
  • PART OF JOBURG
  • Not everyone likes surprises